شنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۳

جستجوی: نوع واژه:  
همه | آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ء
ac  ( اسم
معنی:

حساب جاری

accepting bank  ( اسم
معنی:

بانک قبول کننده

account  ( اسم
معنی:

حساب

action  ( اسم
معنی:

اقدام

actuary  ( اسم
معنی:

کارشناس بیمه

addendum  ( اسم
معنی:

الحاقیه،ضمیمه

advance  ( اسم
معنی:

پیش پرداخت

advise  ( اسم
معنی:

اعلامیه، ابلاغیه

advising bank  ( اسم
معنی:

بانک ابلاغ کننده

against all risks  ( اسم
معنی:

در مقابل کلیه خطرات

agency  ( اسم
معنی:

نمایندگی

agent  ( اسم
معنی:

نماینده

agreement  ( اسم
معنی:

موافقتنامه

allowed  ( اسم
معنی:

مجاز

amendment  ( اسم
معنی:

اصلاحیه

amount  ( اسم
معنی:

مبلغ

announcement  ( اسم
معنی:

اعلان

arbitration  ( اسم
معنی:

داوری، حکمیت

arrival  ( اسم
معنی:

ورود

assessment  ( اسم
معنی:

ارزیابی

assets  ( اسم
معنی:

دارائیها

assets and liabilities  ( اسم
معنی:

دارائیها و بدهی ها

assignment  ( اسم
معنی:

واگذاری، تفویض

attestation  ( اسم
معنی:

تصدیق امضاء

audit  ( اسم
معنی:

حسابرسی، بازبینی

auditor  ( اسم
معنی:

حسابرس

available  ( اسم
معنی:

موجود، در دسترس

average  ( اسم
معنی:

خسارت دریایی

avoidance  ( اسم
معنی:

لغو

award  ( اسم
معنی:

رأی

award of damage  ( اسم
معنی:

جبران خسارت

awb  ( اسم
معنی:

بارنامه حمل دریایی

balance sheet  ( اسم
معنی:

ترازنامه

beneficiary  ( اسم
معنی:

ذینفع

bid  ( اسم
معنی:

پیشنهاد خرید

bill of exchange  ( اسم
معنی:

برات

bill of lading  ( اسم
معنی:

بارنامه

bl  ( اسم
معنی:

بارنامه

bond  ( اسم
معنی:

ضمانت

breeder 1  ( اسم
معنی:

بذر پرورده 1

broker  ( اسم
معنی:

واسطه

bulk  ( اسم
معنی:

فله

capital tax  ( اسم
معنی:

مالیات بر سرمایه

cargo  ( اسم
معنی:

محموله

carriage  ( اسم
معنی:

هزینه حمل

cash flow  ( اسم
معنی:

گردش وجوه

cc  ( اسم
معنی:

هزینه نقداً دریافت می شود

certificate  ( اسم
معنی:

گواهی

certificate of incorporation  ( اسم
معنی:

شرکت نامه

certificate of inspection  ( اسم
معنی:

گواهی بازرسی

certificate of origin  ( اسم
معنی:

گواهی مبدأ

certificate of quality  ( اسم
معنی:

گواهی کیفیت

certificate of quantity  ( اسم
معنی:

گواهی کمیت

cfr  ( اسم
معنی:

قیمت و هزینه حمل

charge  ( اسم
معنی:

هزینه

charter  ( اسم
معنی:

اجاره دربست کشتی

cif  ( اسم
معنی:

قیمت، بیمه و هزینه حمل

claim  ( اسم
معنی:

طلب، ادعا، دادخواست

clause  ( اسم
معنی:

شرط، ماده

clean  ( اسم
معنی:

بی قید و شرط

clearance  ( اسم
معنی:

ترخیص

clearance inwards  ( اسم
معنی:

مجور ورود کشتی

clearance papers  ( اسم
معنی:

اسناد خروج کشتی از بندر

clearing outwards  ( اسم
معنی:

اعلامیه خروج کشتی

collecting bank  ( اسم
معنی:

بانک وصول کننده

combined transport  ( اسم
معنی:

حمل و نقل ترکیبی

commission  ( اسم
معنی:

کارمزد

compensation  ( اسم
معنی:

غرامت، جبران زیان

confirming bank  ( اسم
معنی:

بانک تأئیدکننده

contracting party  ( اسم
معنی:

طرف قرارداد

cost  ( اسم
معنی:

هزینه

customes cleared  ( صفت
معنی:

ترخیص شده

customs broker  ( اسم
معنی:

واسطه امور گمرکی

daf  ( اسم
معنی:

تحویل در مرز

damage  ( اسم
معنی:

خسارت

DAP  ( اسم
معنی:

دی آمونیوم فسفات

ddp  ( اسم
معنی:

تحویل پس از پرداخت حقوق گمرکی

dead freight  ( اسم
معنی:

هزینه حمل بابت ظرفیت استفاده نشده

dead line  ( اسم
معنی:

موعد، سرسید

delivery  ( اسم
معنی:

تحویل

documentary collection  ( اسم
معنی:

وصولی اسنادی

eta  ( اسم
معنی:

زمان تقریبی ورود

exq  ( اسم
معنی:

تحویل در بارانداز

exs  ( اسم
معنی:

تحویل از کشتی

exw  ( اسم
معنی:

تحویل در محل تولید

fertilizer  ( اسم
معنی:

کود شیمیایی

fob  ( اسم
معنی:

تحویل روی کشتی

foreign trade  ( اسم
معنی:

تجارت خارجی

free of charge  ( اسم
معنی:

مجانی

general average  ( اسم
معنی:

خسارت کلی

home trade  ( اسم
معنی:

تجارت داخلی

incentive  ( اسم
معنی:

پاداش

incentive bonus scheme  ( اسم
معنی:

طرح پاداش تشویقی

incident  ( اسم
معنی:

حادثه ، واقعه

incorporated  ( اسم
معنی:

شرکت ثبت شده

inherent vice  ( اسم
معنی:

عیب و نقص ذاتی کالا

insurance broker  ( اسم
معنی:

واسطه بیمه

interest  ( اسم
معنی:

بهره

intervene  ( اسم
معنی:

مداخله کردن

inventory  ( اسم
معنی:

موجودی کالا

investment  ( اسم
معنی:

سرمایه گذاری

invoice  ( اسم
معنی:

سیاهه تجاری

iou  ( اسم
معنی:

سند مبین بدهکاری

issuance  ( اسم
معنی:

صدور

issuing bank  ( اسم
معنی:

بانک صادرکننده

lc  ( اسم
معنی:

اعتبارنامه

liquidation  ( اسم
معنی:

انحلال ، تصفیه

liquidity  ( اسم
معنی:

نقدینگی

litigation  ( اسم
معنی:

دادخواهی

loading  ( اسم
معنی:

بارگیری

longshoreman  ( اسم
معنی:

باربر لنگرگاه

lump sum freight  ( اسم
معنی:

هزینه حمل مقطوع

mandatory  ( صفت
معنی:

اجباری

manifest  ( اسم
معنی:

اظهارنامه، مانیفست بار

mark down  ( فعل
معنی:

 قیمت کالا را به منظور فروش پائین آوردن

mark up  ( فعل
معنی:

سود توزیع کننده

market  ( اسم
معنی:

بازار

marketing  ( اسم
معنی:

بازاریابی

maturity  ( اسم
معنی:

سررسید

merchandise  ( اسم
معنی:

کالای تجارتی

middleman  ( اسم
معنی:

واسطه

miscellaneous  ( صفت
معنی:

متفرقه

mortgage  ( اسم
معنی:

رهن

multimodal transport  ( اسم
معنی:

حمل و نقل چند نوعه

name plugging  ( اسم
معنی:

تکرار نام یا علامت تجارتی

negotiating bank  ( اسم
معنی:

بانک معامله کننده

non negotiable  ( صفت
معنی:

غیر قابل معامله

non profit  ( صفت
معنی:

غیر انتفاعی

notice  ( اسم
معنی:

اعلامیه

notification  ( اسم
معنی:

ابلاغ

null and void  ( صفت
معنی:

کان لم یکن

obligations  ( اسم
معنی:

تعهدات

offer  ( اسم
معنی:

پیشنهاد تجاری

opening bank  ( اسم
معنی:

بانک گشایش دهنده اعتبار

order  ( اسم
معنی:

سفارش

output  ( اسم
معنی:

lمحصول

outstanding  ( صفت
معنی:

معوقه

overcharge  ( اسم
معنی:

هزینه اضافی

overdraft  ( اسم
معنی:

اضافه برداشت

overdue  ( اسم
معنی:

کالاهای تحویل نشده، سررسیده گذشته(برات)

overheads  ( اسم
معنی:

هزینه های بالاسری

overseas  ( صفت
معنی:

خارجه

packing  ( اسم
معنی:

بسته بندی

pallet  ( اسم
معنی:

پالت، کفه بارگیری

partial  ( صفت
معنی:

جزیی

partial loss  ( اسم
معنی:

زیان جزئی

particular average  ( اسم
معنی:

خسارت جزیی

particulars  ( اسم
معنی:

مشخصات

payable  ( صفت
معنی:

قابل پرداخت

paying bank  ( اسم
معنی:

بانک پرداخت کننده

payment  ( اسم
معنی:

پرداخت

perfect loss  ( اسم
معنی:

زیان خالص

permitted  ( صفت
معنی:

مجاز

policy  ( اسم
معنی:

بیمه نامه

prepaid  ( صفت
معنی:

پیش پرداخت شده

prescription  ( اسم
معنی:

دستورالعمل

presenting bank  ( اسم
معنی:

بانک ارائه دهنده

procedures  ( اسم
معنی:

تشریفات

product  ( اسم
معنی:

محصول

profit  ( اسم
معنی:

سود

promissory note  ( اسم
معنی:

سفته

provisions  ( اسم
معنی:

مواد(قانون)

purchase  ( اسم
معنی:

خرید

quay  ( اسم
معنی:

اسکله

quota  ( اسم
معنی:

سهمیه

rate  ( اسم
معنی:

نرخ

rebate  ( اسم
معنی:

تخفیف

rebuy  ( اسم
معنی:

خرید مکرر

receipt  ( اسم
معنی:

رسید

referee  ( اسم
معنی:

داور، حکم

refund  ( اسم
معنی:

بازپرداخت

release  ( اسم
معنی:

واگذاری (اسناد)

relief  ( اسم
معنی:

کمک، اعانه

remainder  ( اسم
معنی:

باقیمانده

remittance  ( اسم
معنی:

وجه واگذاری

remitting bank  ( اسم
معنی:

بانک واگذارنده

representative  ( اسم
معنی:

نماینده

reseller  ( اسم
معنی:

خرده فروش، توزیع کننده

resurvey  ( اسم
معنی:

بررسی مجدد، بازبینی

retail  ( اسم
معنی:

خرده فروشی

retention  ( اسم
معنی:

حفظ، نگهداری، ضبط

revalidate  ( فعل
معنی:

تجدید اعتبار کردن

revenue  ( اسم
معنی:

درآمد

review  ( اسم
معنی:

تجدید نظر، بررسی

revolving  ( اسم
معنی:

قابل تجدید

risk  ( اسم
معنی:

احتمال زیان، خطر ریسک

roll out  ( اسم
معنی:

معرفی یک کالای تجارتی به بازار

routing  ( اسم
معنی:

ارسال

sample  ( اسم
معنی:

نمونه رایگان کالا

schedule  ( اسم
معنی:

جدول، ریز برنامه

seaworthy  ( اسم
معنی:

قابل کشتی رانی

securities  ( اسم
معنی:

اوراق بهادار

seizure  ( اسم
معنی:

ضبط، توقیف

set off  ( اسم
معنی:

جبران

settlement  ( اسم
معنی:

تسویه، واریز

ship  ( اسم
معنی:

کشتی

ship owner  ( اسم
معنی:

مالک کشتی

shipment  ( اسم
معنی:

حمل

shipper  ( اسم
معنی:

حمل کننده

shipping  ( اسم
معنی:

کشتیرانی

shortage  ( اسم
معنی:

کمبود

slash  ( فعل
معنی:

قیمت را شکستن

slaughter  ( فعل
معنی:

به زیان فروختن

slum  ( اسم
معنی:

کسادی، رکود

soft market  ( اسم
معنی:

بازار با تقاضای خوب

sole  ( اسم
معنی:

انحصاری

sop  ( اسم
معنی:

سولفات پتاسیم

ssp  ( اسم
معنی:

سوپر فسفات ساده

statement  ( اسم
معنی:

صورتحساب، اعلامیه

stevedore  ( اسم
معنی:

متصدی بارگیری

stipulation  ( اسم
معنی:

تصریح، شرط ضمن عقد قرارداد

stock  ( اسم
معنی:

موجودی انبار

stock trading  ( اسم
معنی:

خرید و فروش سهام

stoppage  ( اسم
معنی:

توقیف، جلوگیری

subscriber  ( اسم
معنی:

امضا کننده، تعهدکننده

subsidiary  ( اسم
معنی:

تابعه

supplier  ( اسم
معنی:

عرضه کننده، فروشنده

supply and demand  ( اسم
معنی:

عرضه و تقاضا

surcharge  ( اسم
معنی:

نرخ اضافی، مالیات اضافی

surrender  ( اسم
معنی:

واگذاری اسناد

survey  ( اسم
معنی:

بررسی، بازرسی

target  ( اسم
معنی:

هدف

tariff  ( اسم
معنی:

تعرفه

tax  ( اسم
معنی:

مالیات

tender  ( اسم
معنی:

مناقصه

tenderer  ( اسم
معنی:

شرکت کننده در مناقصه

term  ( اسم
معنی:

مدت

terms  ( اسم
معنی:

ضوابط، شرایط

third party  ( اسم
معنی:

شخص ثالث

trade  ( اسم
معنی:

بازرگانی، تجارت

trade channel  ( اسم
معنی:

کانال توزیع

trademark  ( اسم
معنی:

علامت تجاری

trading capital  ( اسم
معنی:

سرمایه در گردش

tranfer  ( اسم
معنی:

حواله پول

transaction  ( اسم
معنی:

معامله

treaty  ( اسم
معنی:

پیمان، معاهده

trustee  ( اسم
معنی:

متولی

turnover  ( اسم
معنی:

گردش، برگشت

unclaimed  ( اسم
معنی:

مطالبه نشده

uncleared  ( صفت
معنی:

ترخیص نشده

undertaking  ( اسم
معنی:

تعهد

underwriter  ( اسم
معنی:

بیمه گر، متعهد

unloading  ( اسم
معنی:

تخلیه

wage index  ( اسم
معنی:

شاخص دستمزد

آبامکتین  ( اسم
معنی:

ورتی مک

آبامکتین  ( اسم
معنی:

ورتی مک(EC1/8%)- کنه کش

آتپلاس  ( اسم
معنی:

آتپلاس - سایر

آترازین  ( اسم
معنی:

گزاپریم ( WP80%)- علف کش

آزادیراختین  ( اسم
معنی:

نیمازال (Ec 1% ) حشره کش

آزوسیکلوتین  ( اسم
معنی:

پروپال(WP 25%)- کنه کش

آزوکسی استوربین  ( اسم
معنی:

اُرتیواتاپ(SC32/5)- قارچ کش

آلومینیوم فسفاید  ( اسم
معنی:

فستوکسین  (TB56%) - فومیگانت

آمترین  ( اسم
معنی:

گزاپاکس(WP80%)- علف کش

آمترین+تری فلوکسی سولفورون سدیم  ( اسم
معنی:

کریسمت(WG75%)- علف کش

آنیلوفوس+اتوکسی سولفورون  ( اسم
معنی:

سان رایس پلاس(SC31/5%)- علف کش

اپوکسی کونازول  ( اسم
معنی:

اپوس(SC12/5%)- قارچ کش

اتال فلورالین  ( اسم
معنی:

سونالان(EC33/3%)- علف کش

اتیون  ( اسم
معنی:

اتیول ( EC 47%) حشره کش

ادیفنفوس  ( اسم
معنی:

هینوزان (EC50%)- قارچ کش

اسپیرومسیفن  ( اسم
معنی:

اُبرون(SC 24%) - حشره کش

اسپینوزاد  ( اسم
معنی:

تریسر(SC24%)- حشره کش ‍

استامی پراید  ( اسم
معنی:

موسپیلان(SP20%)- حشره کش

استوکلر  ( اسم
معنی:

اسنیت(EC50%)- علف کش

استوکلر+دیکلرآمید  ( اسم
معنی:

سورپاس(EC76%) - علف کش

اقدام  ( اسم
معنی:

action

اکسادیارژیل  ( اسم
معنی:

تاپ استار(EC3%)- علف کش

اکسادیارژیل  ( اسم
معنی:

تاپ استار (WG80%)- علف کش

اکسی دیمتون متیل  ( اسم
معنی:

متاسیستوکس(EC25%) - حشره کش

اکسی فلورفن  ( اسم
معنی:

گل ای 2(EC24%)- علف کش

اگزادیازون  ( اسم
معنی:

رونستار (SL12%)- علف کش

الحاقیه، ضمیمه  ( اسم
معنی:

addendum

ای پی تی سی+دی کلرامید  ( اسم
معنی:

ارادیکان (EC82%)- علف کش

ایپرودیون  ( اسم
معنی:

رورال(WP50%)- قارچ کش

ایپرودیون+کاربندازیم  ( اسم
معنی:

رورال تی اس (WP52/5%)- قارچ کش

ایزوپروترون+دیفلوفنکان  ( اسم
معنی:

پنتر(SC55%)- علف کش

ایمازالیل  ( اسم
معنی:

فنگافلور(SL5%)- قارچ کش

ایمازتاپیر  ( اسم
معنی:

پرسوئیت(SL10%)- علف کش

ایمیداکلوپراید  ( اسم
معنی:

کنفیدور(SC35%) - حشره کش

ایمیداکلوپراید  ( اسم
معنی:

گاچو (WS70%) - حشره کش

ایندوکساکارب  ( اسم
معنی:

آوانت (SC15%) - حشره کش

ایوکسینیل  ( اسم
معنی:

توتریل (EC22/5%)- علف کش

باسیلوس تورینجینسیس  ( اسم
معنی:

ام وی پی(WG90%)- حشره کش

بانک قبول کننده  ( اسم
معنی:

accepting bank

بذر پرورده 1  ( اسم
معنی:

breeder1

برودوفیکس  ( اسم
معنی:

برودوفیکس (SC18%)- قارچ کش

برودیفاکوم  ( اسم
معنی:

کلرت(B0/005%) - موش کش

برومادیولون  ( اسم
معنی:

لانی رت(B0/005%) - موش کش

بروموپروپیلات  ( اسم
معنی:

نئورون(EC25%)- کنه کش

بروموکسینیل  ( اسم
معنی:

برومینال - پاردنر(SL22/5%)- علف کش

بروموکسینیل+ام ث پ آ  ( اسم
معنی:

برومیسید ام آ (EC40%)- علف کش

بن سولفورون متیل  ( اسم
معنی:

لونداکس(DF60%)- علف کش

بنتازون  ( اسم
معنی:

بازاگران (SL48%)- علف کش

بنزوکسی میت  ( اسم
معنی:

سیترازون(EC20%)- کنه کش

بنومیل  ( اسم
معنی:

بنلیت (WP50%)- قارچ کش

بوپروفزین  ( اسم
معنی:

آپلاود(SC40%)- حشره کش

بوتاکلر  ( اسم
معنی:

ماچتی (EC60%)- علف کش

بوتاکلر  ( اسم
معنی:

ماچتی (EW60%)- علف کش

بوسکالید+ کروزوکسیم متیل  ( اسم
معنی:

کلیس(SC30%)-قارچ کش

بوسکالید+پیراکلواستروبین  ( اسم
معنی:

بلیس(WG38%)- قارچ کش

بی ترتانول  ( اسم
معنی:

بایکور(WP25%)- قارچ کش

پاراکوات  ( اسم
معنی:

گراماکسون (SL20%)- علف کش

پرتیلا کلر  ( اسم
معنی:

ریفیت (EC50%)- علف کش

پرمترین  ( اسم
معنی:

آمبوش(EC25%)- حشره کش

پروپارژیت  ( اسم
معنی:

امایت(EC57%)- کنه کش

پروپارژیت  ( اسم
معنی:

امایت(EW57%)- کنه کش

پروپاکوئیزافوپ پی اتیل  ( اسم
معنی:

آژیل (EC10%)- علف کش

پروپانیل  ( اسم
معنی:

استام اف(EC36%)- علف کش

پروپیکونازول  ( اسم
معنی:

تیلت(EC25%)- قارچ کش

پروتیوکونازول+تبوکونازول  ( اسم
معنی:

لاماردور(FS40%)- قارچ کش

پروفنفوس  ( اسم
معنی:

کوراکرون(EC40%)- حشره کش

پروکلراز  ( اسم
معنی:

اسپورگون(WP50%)- قارچ کش

پرومترین  ( اسم
معنی:

گزاگارد (WP80%)- علف کش

پرومترین+فلومتورون  ( اسم
معنی:

کُن وُی (DF88%)- علف کش

پریمفوس متیل  ( اسم
معنی:

اکتیلیک(EC50%)- حشره کش

پریمیکارب  ( اسم
معنی:

پریمور(DF50%)- حشره کش

پریمیکارب  ( اسم
معنی:

پریمور(WP50%)- حشره کش

پندیمتالین  ( اسم
معنی:

استامپ(EC33%)- علف کش

پنسیکرون  ( اسم
معنی:

مون سرن (WP25%)- قارچ کش

پنکونازول  ( اسم
معنی:

توپاز(EW20%)- قارچ کش

پودر سیلیس  ( اسم
معنی:

درای ساید(P80%)- حشره کش

پی پروفوس+توفوردی  ( اسم
معنی:

ریلوف اچ (EC35%)- علف کش

پی متروزین  ( اسم
معنی:

چس(WG50%)- حشره کش

پی متروزین  ( اسم
معنی:

چس(ٌWP25%)- حشره کش

پیرتروم  ( اسم
معنی:

اگروترین (WP1%)- حشره کش

پیری پروکسی فن  ( اسم
معنی:

آدمیرال(EC10%)- حشره کش

پیریدابن  ( اسم
معنی:

سان مایت(WP20%)- کنه کش

پیریدات  ( اسم
معنی:

لنتاگران(EC60%)- علف کش

پیریدات  ( اسم
معنی:

لنتاگران(WP45%)- علف کش

پیریدالیل  ( اسم
معنی:

سومی پلو(EC50%)- حشره کش

پیش پرداخت  ( اسم
معنی:

advance

پیکلورام  ( اسم
معنی:

توردون کا 22(L21/6%)- علف کش 

پینوکسادن+ایمن کننده کلوکینتوست-مکسیل  ( اسم
معنی:

آکسیال100(EC10%)- علف کش

پینوکسادن+ایمن کننده کلوکینتوست-مکسیل  ( اسم
معنی:

آکسیل 045(EC4/5%)- علف کش  

پینوکسادن+کلودینافوپ پروپارژیل  ( اسم
معنی:

تراکسُس(EC4/5%)- علف کش

تبوتیورون  ( اسم
معنی:

تبوسان (SC50%)- علف کش

تبوکونازول  ( اسم
معنی:

راکسیل(DS2%)- قارچ کش

تبوکونازول  ( اسم
معنی:

فولیکور(EW25%)- قارچ کش

تبوکونازول  ( اسم
معنی:

راکسیل(FS6%)- قارچ کش

تترادیفون  ( اسم
معنی:

تدیون وی 18(EC 7/52%)- کنه کش

تتراکونازول  ( اسم
معنی:

لوسپل(EC10%)

تخفیف دادن  ( فعل
معنی:

abate

ترباسیل  ( اسم
معنی:

سیمبار(WP80%)- علف کش

تربوترین+تریاسولفورون  ( اسم
معنی:

لوگران اکسترا (WG64%)- علف کش

تری آلات  ( اسم
معنی:

آوادکس(EC46%)- علف کش

تری آلات  ( اسم
معنی:

بی دبلیو (G10%)- علف کش

تری بنورون متیل  ( اسم
معنی:

گرانستار (DF75%)- علف کش

تری بوتیل فسفرو تری تیوآت  ( اسم
معنی:

دف (L72%) - سایر

تری تیکونازول  ( اسم
معنی:

رئال(FS20%)- قارچ کش

تری دمورف  ( اسم
معنی:

کالیکسین(EC75%)- قارچ کش

تری سیکلازول  ( اسم
معنی:

بیم(WP75%)- قارچ کش

تری فلوسولفورون متیل  ( اسم
معنی:

سافاری(DF50%)- علف کش

تری فلوکسی استروبین  ( اسم
معنی:

فلینت(WG50%)- قارچ کش

تری فلوکسی سولفورون  ( اسم
معنی:

اتووک(WG75%)- قارچ کش

تری فلومیزول  ( اسم
معنی:

تریفمین(WC15%)- قارچ کش

تری فلومیزول  ( اسم
معنی:

تریفمین(WP15%)- قارچ کش

تری کلرو استات سدیم  ( اسم
معنی:

اربیتوکس (CR95%)- علف کش

تری کلروفن  ( اسم
معنی:

دیپترکس(EC50%)- حشره کش

تری کلروفن  ( اسم
معنی:

دیپترکس (WP80%) -حشره کش

تری کلروفن  ( اسم
معنی:

دیپترکس(SP80%)- حشره کش

تریادیمفون  ( اسم
معنی:

بایلتون(WP25%)- قارچ کش

تریادیمنول  ( اسم
معنی:

بایتان(DS7/5%)- قارچ کش

تریفلورالین  ( اسم
معنی:

ترفلان(EC48%)- علف کش

توفوردی  ( اسم
معنی:

یو 46 دیفلوئید(SL72%)- علف کش

توفوردی+ام ث پ آ  ( اسم
معنی:

یو46 کمبی فلوئید(SL67/5%)- علف کش

تیابندازول  ( اسم
معنی:

تکتو (WP60%)- قارچ کش

تیابندازول+ایمازالیل  ( اسم
معنی:

واکس سیترازول (70%)- قارچ کش

تیابندازول+فلوتریافول  ( اسم
معنی:

وینسنت پی (DS5%)- قارچ کش

تیاکلوپراید  ( اسم
معنی:

کالیپسو(SC48%)- حشره کش

تیاکلوپراید+دلتامترین  ( اسم
معنی:

پروتئوس(OD11%) - حشره کش

تیامتوکسام  ( اسم
معنی:

آکتارا (WG25%)- حشره کش

تیامتوکسام  ( اسم
معنی:

کروزر (FS35%)- حشره کش

تیدیازورون  ( اسم
معنی:

دراپ (WP50%) - سایر

تیوفانیت متیل  ( اسم
معنی:

ترپسین ام (WP70%)- قارچ کش

تیوفانیت متیل+تیرام  ( اسم
معنی:

هومای (WP80%)- قارچ کش

تیومتون  ( اسم
معنی:

اکاتین(EC25%)کنه کش

حساب  ( اسم
معنی:

account

دالاپون  ( اسم
معنی:

باسفاپون(SP80%)- علف کش

دای کامبا+تریاسولفورون  ( اسم
معنی:

لین تور (WG70%)- علف کش

دای کامبا+توفوردی  ( اسم
معنی:

دیالن سوپر(SL46/4)- علف کش

دس مدیفام  ( اسم
معنی:

بتانال آ ام (EC15/7)- علف کش

دلتامترین  ( اسم
معنی:

دسیس(EC2/5%)- حشره کش

دودین  ( اسم
معنی:

ملپرکس (WP65%)- قارچ کش

دی اتانل آمید  ( اسم
معنی:

روغن نارگیل(wsc65%)- حشره کش

دی نیترامین  ( اسم
معنی:

کوبکس(EC25%)- علف کش

دیازینون  ( اسم
معنی:

بازودین(EC60%) - حشره کش

دیازینون  ( اسم
معنی:

بازودین(WP40%)- حشره کش

دیازینون  ( اسم
معنی:

بازودین(GR10%)- حشره کش

دیازینون  ( اسم
معنی:

بازودین(GR 5%)- حشره کش

دیفلوبنزورون  ( اسم
معنی:

دیمیلین(ODC45%)- حشره کش

دیفلوبنزورون  ( اسم
معنی:

دیمیلین(WP25%)- حشره کش

دیفناکوم  ( اسم
معنی:

بونی رت (Bait Pellete 0/005%)- موش کش

دیفنزوکوات  ( اسم
معنی:

آونج (SL25%)- علف کش

دیفنوکونازول  ( اسم
معنی:

دیویدند(DS3%)- قارچ کش

دیفنوکونازول  ( اسم
معنی:

دیویدند(FS3%)- قارچ کش

دیکلرووس  ( اسم
معنی:

ددواپ(EC50%)- حشره کش

دیکلوپروپ+مکوپروپ+ام ث پ آ  ( اسم
معنی:

دوپلوسان سوپر (SL60%)- علف کش

دیکلوفوپ متیل  ( اسم
معنی:

ایلوکسان (EC36%)- علف کش

دیکوفول  ( اسم
معنی:

کلتان(EC 18/5%)- کنه کش

دیمتوات  ( اسم
معنی:

روکسیون(EC40%)- حشره کش

دینوکاپ  ( اسم
معنی:

کاراتان(EC35%)- قارچ کش

دینوکاپ  ( اسم
معنی:

کاراتان (WP18/5%)- قارچ کش

دیورون+هگزازینون  ( اسم
معنی:

بریِج (DF60%)- علف کش

روغن امولسیون شونده  ( اسم
معنی:

ولک (EC80%) - سایر

ریم سولفورون  ( اسم
معنی:

تیتوس(DF25%)- علف کش

زینب  ( اسم
معنی:

دیتان زد 78 (WP80%)- قارچ کش

زینک فسفاید  ( اسم
معنی:

فسفر دو زنگ (P2%) - سایر

ژیبرلیک اسید  ( اسم
معنی:

Berelex برلکس (Tb10gr) - سایر

 

ژیبرلیک اسید  ( اسم
معنی:

Berelex برلکس(EC100%) - سایر

ژیبرلیک اسید  ( اسم
معنی:

Berelex برلکس(L13/5%) - سایر

سایپرمترین  ( اسم
معنی:

ریپکورد(EC40%) - حشره کش

سایپروکونازول  ( اسم
معنی:

آلتو (SL10%)- قارچ کش

سایپروکونازول+پروپیکونازول  ( اسم
معنی:

آرتئا (EC33%)- قارچ کش

سایپروکونازول+دیفنوکونازول  ( اسم
معنی:

دیویدند استار (FS3/63%)- قارچ کش

سایموکسینیل+فاموکسادون  ( اسم
معنی:

اکویشن پرو (WG52/5%)- قارچ کش

ستوکسیدیم  ( اسم
معنی:

نابواس(OEC12/5%)- علف کش

سولفات مس+ آهک  ( اسم
معنی:

ترکیب بردو (EW25%)- قارچ کش

سولفور  ( اسم
معنی:

الوزال - کوزان (DF80%)- قارچ کش

سولفور  ( اسم
معنی:

الوزان - کوزان (WG80%)- قارچ کش

سولفور  ( اسم
معنی:

الوزال - کوزان (WP80-90%)- قارچ کش

سولفور  ( اسم
معنی:

گل گوگرد

سولفوسولفورون  ( اسم
معنی:

آپیروس (WDG75%)- علف کش

سیتوگیت  ( اسم
معنی:

مویان (L100%) - سایر

سیتووت  ( اسم
معنی:

مویان (L100%) - سایر

سیتووت  ( اسم
معنی:

سیتووت(L100%) - سایر

سیرومازین  ( اسم
معنی:

تریگراد(WP75%) - حشره کش

سیکلوات  ( اسم
معنی:

رونیت (EC72/7%)- علف کش

سیکلوکسیدیم  ( اسم
معنی:

فوکوس(EC10%)- علف کش

طبقات بذور  ( اسم
معنی:

طبقات بذور

فری گیت  ( اسم
معنی:

مویان (L81/2%) - سایر

فری گیت  ( اسم
معنی:

مویان (SL41%) - سایر

فسفات آهن  ( اسم
معنی:

فریکول (Bait1%) - حلزون کش

فلم پروپ ام ایزوپروپیل  ( اسم
معنی:

سافیکس بی دبلیو (EC20%)- علف کش

فلوآزیفوپ پی بوتیل  ( اسم
معنی:

فوز یلید سوپر (EC12/5%)- علف کش

فلوتریافول  ( اسم
معنی:

ایمیکت (SC12/5%)- قارچ کش

فلودیوکسینل  ( اسم
معنی:

سلست (FS2/5%)- قارچ کش

فلوفنکسورون  ( اسم
معنی:

کاسکید(DC5%)- حشره کش

فلومترالین  ( اسم
معنی:

پرایم پلاس (EC12/5%) - سایر

فن پروپاترین  ( اسم
معنی:

دانیتول(EC 10%)- کنه کش

فن پیروکسی میت  ( اسم
معنی:

ارتوس(SC5%)- کنه کش

فن مدیفام  ( اسم
معنی:

بتانال معمولی (EC15/7%)- علف کش

فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت  ( اسم
معنی:

بتانال پروگرس آ ام (EC18%)- علف کش

فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت  ( اسم
معنی:

بتانال پروگرس(EC27/4%)- علف کش

فن والریت  ( اسم
معنی:

سومیسیدین(EC20%)- حشره کش

فنازاکوئین  ( اسم
معنی:

پراید(SC20%)- کنه کش

فنامیفوس  ( اسم
معنی:

نماکور (GR10%) - نماتد کش

فنتوات  ( اسم
معنی:

سیدیال(EC50%)- حشره کش

فنتیون  ( اسم
معنی:

لبایسید(EC50%)- حشره کش

فنوکساپروپ پی اتیل  ( اسم
معنی:

پوما سوپر (EW7/5%)- علف کش

فنیتروتیون  ( اسم
معنی:

سومیتیون(EC50%)- حشره کش

فوزالون  ( اسم
معنی:

زولون(EC35%)- حشره کش

فیپرونیل  ( اسم
معنی:

ریجنت(GR0/2%)- حشره کش

کاپتان  ( اسم
معنی:

اورتوساید (WP50%)- قارچ کش

کادوزوفوس  ( اسم
معنی:

راگبی (GR10%) - نماتد کش

کاربندازیم  ( اسم
معنی:

دروزال (WP50%)- قارچ کش

کاربندازیم  ( اسم
معنی:

باویستین (WP60%)- قارچ کش

کاربندازیم+ سایپروکونازول  ( اسم
معنی:

آلتوکمبی (SC46%)- قارچ کش

کاربندازیم+ فلوزیلازول  ( اسم
معنی:

آلرت (WP37/5%)- قارچ کش

کاربوکسین  ( اسم
معنی:

ویتاواکس (WP75%)- قارچ کش

کاربوکسین تیرام  ( اسم
معنی:

ویتاواکس (L40%)- قارچ کش

کاربوکسین تیرام  ( اسم
معنی:

ویتاواکس تیرام (WP75%)- قارچ کش

کارپروپامید  ( اسم
معنی:

وین (SC30%)- قارچ کش

کارتاپ  ( اسم
معنی:

پادان(GR 4%)- حشره کش

کارشناس بیمه  ( اسم
معنی:

actuary

کروزاکسیم متیل  ( اسم
معنی:

استروبی (WG50%)- قارچ کش

کلتودیم  ( اسم
معنی:

سلکت سوپر(EC12%)- علف کش

 

کلرتال دی متیل  ( اسم
معنی:

داکتال(WP75%)- علف کش

کلرتالونیل  ( اسم
معنی:

داکونیل (WP75%)- قارچ کش

کلرتالونیل  ( اسم
معنی:

داکونیل (SC72%)- قارچ کش

کلروپیریفوس  ( اسم
معنی:

دورسبان(EC40%)- حشره کش

کلروپیریفوس  ( اسم
معنی:

نگزالوت(GR 5%)- حشره کش

کلروپیریفوس متیل  ( اسم
معنی:

رلدان(EC40%)- حشره کش

کلروپیریفوس+کلریفوس متیل  ( اسم
معنی:

گلادیاتور 5 تی سی(EC50%)- حشره کش

کلروفاسینون+سولفاکینوکسالین  ( اسم
معنی:

اکتوسین سی (B0/025%) - سایر

کلریدازون  ( اسم
معنی:

پیرامین (DF65%)- علف کش

کلریدازون  ( اسم
معنی:

پیرامین (SC50%)- علف کش

کلریدازون  ( اسم
معنی:

پیرامین(WP80%)- علف کش

کلریدازون  ( اسم
معنی:

پیرامین (WP65%)- علف کش

کلریدازون  ( اسم
معنی:

پیرامین (WP65%)- علف کش

 

کلوپرالید  ( اسم
معنی:

لونترل (SL30%)- علف کش

کلودینافوپ پروپارژیل  ( اسم
معنی:

تاپیک (EC8%)- علف کش

کوئیزالوفوپ پی اتیل  ( اسم
معنی:

تارگا سوپر (EC5%)- علف کش

کوئیزالوفوپ پی تفوریل  ( اسم
معنی:

پنترا (EC40%)- علف کش

کوپراوکسی کلراید  ( اسم
معنی:

کوپر اویت (WP35%)- قارچ کش

گلوفوسینیت آمونیوم  ( اسم
معنی:

بستا (SL20%)- علف کش

گلیفوزیت  ( اسم
معنی:

رانداپ (SL41%)- علف کش

گلیفوزیت با املاح دوگانه  ( اسم
معنی:

وید مستر (SL36%)- علف کش

لوفنورون+فنوکسی کارب  ( اسم
معنی:

لوفوکس(EC 10/5%)- حشره کش

لینورون  ( اسم
معنی:

آفالون (SC45%)- علف کش

مالاتیون  ( اسم
معنی:

مالاتیون(EC 57%)- حشره کش

مانب  ( اسم
معنی:

دیتان ام22(WP80%)- قارچ کش

مانکوزب  ( اسم
معنی:

دیتان ام 45 (WP80%)- قارچ کش

متابی سولفیت سدیم  ( اسم
معنی:

سولفور پد - قارچ کش

متازاکلر+کوئین مراک  ( اسم
معنی:

بوتیسان استار (SC41/6%)- علف کش

متالاکسیل  ( اسم
معنی:

ریدومیل(GR5%)- قارچ کش

متالاکسیل مانکوزب  ( اسم
معنی:

ریدومیل مانکوزب(WP72%)- قارچ کش

متالدهاید  ( اسم
معنی:

متالانجی (B6%) - حلزون کش

متام سدیم  ( اسم
معنی:

واپام (L32/7%)- قارچ کش

متامیترون  ( اسم
معنی:

گلتیکس (WG70%) علف کش

متامیترون  ( اسم
معنی:

گلتیکس (WG70%)- علف کش

متامیترون  ( اسم
معنی:

گلتیکس (WP70%)- علف کش

متری بوزین  ( اسم
معنی:

لکسون (DF45%)- علف کش

متری بوزین  ( اسم
معنی:

سنکور (WP70%)- علف کش

متیل بروماید  ( اسم
معنی:

برو مور دو متیل (TB56%)- فومیگانت

مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن کننده  ( اسم
معنی:

آتلانتیس (OD1/2%)- علف کش

منیزیم فسفاید  ( اسم
معنی:

دگش پلت (P56%) - فومیگانت

مولینیت  ( اسم
معنی:

اردر ام (EC71%)- علف کش

مولینیت  ( اسم
معنی:

اردر ام سوپر (EC71%)- علف کش

نوآریمل  ( اسم
معنی:

تریمیدال (EC9%)- قارچ کش

نوار مسی  ( اسم
معنی:

حلزون کش

هپتنفوس  ( اسم
معنی:

هوستاکوئیک(EC50%)- حشره کش

هگزافلومورون  ( اسم
معنی:

کنسالت(EC10%)- حشره کش

هگزاکونازول  ( اسم
معنی:

انویل (SC5%)- قارچ کش

هگزی تیازوکس  ( اسم
معنی:

نیسورون ( EC10%)- کنه کش

هلوکسی فوپ ار متیل  ( اسم
معنی:

گالانت سوپر(EC10/8)- علف کش

واگذاری  ( اسم
معنی:

abandonment

یدوسولفورون متیل+مزوسولفورون متیل  ( اسم
معنی:

شوالیه ( WDG6%)- علف کشجستجوی: نوع واژه:  
All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
abate  ( اسم
معنی:

تخفیف دادن

value added tax  ( اسم
معنی:

مالیات بر ارزش افزوده

vat  ( اسم
معنی:

مالیات بر ارزش افزوده

venture  ( اسم
معنی:

سرمایه گذاری

vessel  ( اسم
معنی:

کشتی

warehouse  ( اسم
معنی:

انبار گمرک

warehousing  ( اسم
معنی:

نگهداری در انبار

warning  ( اسم
معنی:

اخطار

warranty  ( اسم
معنی:

ضمانت

wharf  ( اسم
معنی:

اسکله

wholesaler  ( اسم
معنی:

عمده فروش

yield  ( اسم
معنی:

بازده، عایدی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد.