مدیریت امور اداری و منابع انسانی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : سید امید وظیفه دان
  • معاون : الهام یزدیان
  • تلفن دفتر : 2147483647
  • فکس دفتر : 2147483647
  • نام مسئول دفتر : محمد عباسی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : سوم
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران - خیابان گاندی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبقه سوم

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.