بازدید مدیر استان قم از انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم 

آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم , با حضور در محل کارگزاران استان , با نظارت مستقیم بر وضعیت و روند کیسه گیری کود های شیمیایی فله , فرآیند توزیع کودها را مورد رصد و کنترل قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید