پیش بینی برداشت پسته در شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت: تعداد 5 ترمینال ضبط پسته در شهرستان فعالیت می کنند که در ایام برداشت پسته در فردوس روزهای پر کاری برای 5 ترمینال ضبط پسته در این شهرستان است و این فعالیت زمینه اشتغال خوبی را فراهم می کند.

و در ادامه گفت: امسال پیش بینی می شود از 4 هزار و 650 هکتار سطح باغات پسته در فردوس 2 هزار و 700 تن در این شهرستان برداشت و چیزی حدود 240 میلیارد تومان عاید بهره برداران می شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه در سال جاری بر اثر بارندگی‌های بی‌موقع ، تولید پسته حدود 30 درصد کاهش یافته و پوکی محصول را در پی داشته است.

محمد تقی آژنگ در ادامه افزود : تعداد دو کارگزار مجاز در سطح شهرستان فردوس جهت توزیع انواع کودهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مشغول فعالیت می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید