تأمین و توزیع کود اوره در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز یکشنبه دهم فروردین ماه 1399، میزان 800 تن کود اوره فله از مبادی بندر امام وارد انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی شد. با توجه به شروع فصل کاشت بهاره، شرکت خدمات حمایتی با تمام قوا در جهت تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان استان تلاش می نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید