سفر جناب آقای مهندس منصوری به استان اردبیل

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل گزارش داد:

جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور بازدید از منطقه و بررسی مسایل و مشـکلات از نزدیک ، وارد استان اردبیل شدند که محور های اصلی این سفر استانی بشرح ذیل است:

1ـ دیدارصمیمانه با همکاران استان اردبیل ، پیرامون گفت و شنود مسایل و مشکلات مطروح از طرف همکاران خصوصاً سیاست های کلی

     درباره آینده شرکت متبوع و ارائه طریق و پاسخ های لازمه از سوی ایشان

        لازم به ذکراست درابتدای این جلسه آقای مسافرمدیراستان اردبیل ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به خاطر حضور ایشان دراستان    

         اردبیل ،  خواستار ایراد بیانات  و ارائه رهنمودهای لازمه را شدند.

   2ـ  بازدید از محوطه و ساختمان اداری مدیریت که اخیر عملیات تعمیر و بازسازی آن به اتمام رسیده است.

   3ـ  دیدار و گفت و گو با جناب آقای مهندس نیکشاد ریاست  سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل پیرامون مشکلات ، دغدغه ها و موانع                       

         موجود استان درارتباط با تامین و توزیع نهاده های کشاورزی  و اتخاذ تصمیم های لازمه در خصوص رفع آنها و همچنین ارائه گزارش

        تکلیف جدید شرکت در راستای تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و تمهیدات انجام شده توسط شرکت درخصــــوص تامین نهاده های

     کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید