ثبت مناقصه حفاظت فیزیکی در سامانه الکترونیکی دولت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ثبت مناقصه حفاظت فیزیکی در سامانه الکترونیکی دولت خبر داد.

علی اکبر ندرلو در ادامه افزود: به منظور انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد حفاظت فیزیکی این مدیریت، مناقصه حفاظت فیزیکی در سامانه الکترونیکی دولت ثبت گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید