طرح پایلوت تغذیه کودی گندم

طرح پایلوت تغذیه کودی کشت گندم در مزرعه منتخب استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در روز چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه 99 کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از مزرعه پایلوت تغذیه گندم بازدید کردند.

آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای ارزیابی و هماهنگی لازم برای برداشت گندم مزرعه پایلوت از محل مزرعه  بازدید کردند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت توصیه های کودی شرکت های خوشه پروران زیست فناور ، کشت کار سروین آسیا ، تعاونی تولیدکنندگان فسفاته  و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در چندین مرحله اجرا شد و در حال حاضر خوشه های گندم آماده برداشت می باشند که در روزهای آتی با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و جهاد کشاورزی شهرستان بهار عملیات برداشت آغاز خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید