مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از حمل ریلی کودهای کشاورزی خبرداد:

استفاده از ظرفیت ناوگان حمل ریلی کشور برای توزیع سراسری کودهای کشاورزی

به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

باعنایت به مقطع حساس کشت پاییزه و لزوم حمل هرچه سریع تر کودهای شیمیایی تدارک شده به مراکز مصرف طی امروز جلسات هماهنگی فی مابین مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل و معاونین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی برگزار و مقرر گردید که ظرفیت حمل ریلی کشور نیز در خدمت حمل نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی قرار گیرد. طبق این هماهنگی و در اولین مرحله تعداد 260 واگن مسقف برای حمل کود تخصیص داده شد. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از روسای محترم سازمان های جهادکشاورزی درخواست نمودند که از ظرفیت ایجاد شده مذکور حداکثر بهره برداری به عمل آید.

همین خبر در سایر رسانه ها:

وبسایت وزارت جهادکشاورزی: استفاده از ظرفیت ناوگان حمل ریلی کشور برای توزیع نهاده های کشاورزی 

خبرگزاری اگنا: حمل سریع کودهای کشاورزی با کمک سازمان راهداری

خبرگزاری آریا: استفاده از ظرفیت ناوگان حمل و نقل جاده یی و ریلی کشور برای توزیع نهاده های کشاورزی

خبرگزاری ایرنا: بخشی از حمل کود شیمیایی کشاورزی به شبکه ریلی منتقل شد

اقتصادآنلاین: استفاده از ظرفیت ناوگان جاده یی وریلی برای توزیع نهاده های کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید