حضور مدیر مازندران در ملاقات عمومی رئیس سازمان با مردم

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا ن در ملاقات حضوری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران با مردم و کشاورزان استان حضوریافت و به مشکلات کشاورزان و مردم با موضوع نهاده های کشاورزی رسیدگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، مهندس مجیدسلطانی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در ملاقات حضوری رئیس سازمان جهادکشاورزی، معاونین و مدیران جهادکشاورزی مازندران با مردم که در اتاق جلسات سازمان برگزار شد از نزدیک با حدود 30نفر از کشاورزان دیدار و به مشکلات آنها به صورت حضوری رسیدگی و نسبت به برطرف کردن آنها اقدامات لازم را انجام داد.

دراین ملاقات مهندس شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از زحمات مدیران استان در جهت حل فوری مشکلات کشاورزان قدردانی کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید