دومین جلسه هماهنگی کشت کلزا در استان قزوین

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گزارش داد:

صورتجلسه بررسی و ارائه گزارش دومین جلسه هماهنگی کشت کلزا در استان قزوین

در دومین جلسه کمیته فنی کاشت دانه های روغنی کلزا در استان قزوین که در تاریخ 31 شهریور 1397 در محل سالن جلسات باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد موارد ذیل صورتجلسه گردید؛

طی گزارشات ارسالی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها تا تاریخ 97/6/31، در سطح استان قزوین برنامه ابلاغی کشت کلزا 17 هزار هکتار بوده که سطح قرارداد 7795 هکتار و سطح کشت 3132 هکتار با تعداد 956 بهره بردار کلزا کار و سطح سبز 202 هکتار و میزان بذر توزیعی 27631 کیلوگرم می باشد.

شایان ذکر است که از بین 6 شهرستان استان، بالاترین سطح کشت در شهرستان آبیک به میزان 5250 هکتار با مقدار بذر توزیعی 10453 کیلوگرم بوده است. همچنین بیشتر ارقام کشت شده در سطح  استان ارقام فرانسوی شامل ناتالی، دومینو، کامیلو، سومبرو، لورن، ریتمو، هیدرومل، مرکوری، ایمپریو و نپتون و ارقام آلمانی شامل تراویانا، روهان، گارو، آتورا، ماراتون و ارقام داخلی نیما و اکاپی بوده است.

در این جلسه مشکلات و مسائل مطروحه توسط حاضرین جلسه عنوان شد، که اهم موارد در زمینه مشکل تأمین آب از اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین و همزمانی کشت کلزا با آبیاری مزارع ذرت و چغندرقند و عدم تأمین آب برای کشت کلزا بودند. همچنین با توجه به پرداخت نکردن خسارات در سنوات گذشته، یکی از علل عدم تمایل به کشت کلزا موضوع بیمه بوده و علت دیگر عدم استقبال کشاورزان از بذور جدید و تشویق نشدن آنان به کشت کلزا در سالجاری می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید