تأمین ، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی به روال طبیعی بازگشته است .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، مهندس راه انجام، مدیر شرکت، اظهار داشت : علی رغم و مشکلات پیش آمده از ابتدای سال جاری تاکنون بخصوص موضوع حمل و نقل جاده ای ، خوشبختانه استان با کمترین کاستی ها مواجه بوده و با توجه به تقاضای بیش از پیش نسبت به مدت مشابه سال قبل ، نیاز کشاورزان به کودهای شیمیایی مرتفع شده است . وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته از سوی ستاد شرکت و همکاران استانی پیشرفت فیزیکی مدیریت استان در زمینه تأمین ، تدارک و توزیع نهاده ها حدود 2 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و در حال حاضر نیز نیازهای کودی استان با کمترین مشکلی به روال عادی و طبیعی برگشته و پس از پایان فصل کشت و کار نیز عملیات ذخیره سازی کودهای پایه انجام خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید