بازدید دوره ای از کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ،

در آبان ماه سالجاری بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان قزوین و البرز بعمل آمده است. طی این بازدیدها تذکرات لازم در زمینه ی عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی خارج از سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه و تاکید شده توزیع کود به کشاورزان با توجه به ثبت در سیستم هوشمند صورت پذیرد. همچنین جهت استفاده بهینه از سامانه 1559 و بهره برداری از مزایای آن و همچنین ارائه نقطه نظرات و شکایات تبلیغات انجام گیرد. توضیح و آموزش به کارگزاران در خصوص نحوۀ صحیح نمونه برداری از کیسه های کودهای یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها صورت گرفته و کارشناسان بر قیمت فروش کودها در کارگزاری های فوق نظارت داشتند. در نهایت بمنظور پایش و نظارت مستمر فرم های مربوطه توسط کارشناسان تکمیل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید