اخبار

مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استانهای تهران و قزوين، جناب آقای مهندس راه انجام:
    به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،    
هدف از برگزاری کارگاه:معرفی انواع کودهای غیر یارانه ای، اهمیت و لزوم انجام آزمایش خاک و نحوه انجام آن و دستورالعمل نحوه ثبت نام و عضوگیری باشگاه کشاورزان
به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي،
بنا به گزارش واحد روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:
بنابرگزارش واحد روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی كرج وابسته به شركت خدمات حمايتی كشاورزی؛
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل طی مراسمی جایزه برنده مسابقه پیامکی برنامه تلویزیونی باشگاه کشاورزان به آقای عظیم علیزاده از شهرستان مشگین شهر استان اردبیل اهدا...
جناب آقای مهندس ملازاده، معاون محترم فنی و امور توليدی شركت خدمات حمايتی كشاورزی در اين مراسم، تأكيد بر پيگيری و رفع درخواستهای پيمانكاران تكثير بذری نمودند.
به استناد جدول و نمودار مقايسه نفر ساعت، مقتبس از نشریه عملكرد آموزش كاركنان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی؛
 وزیر جهاد کشاورزی درحکمی، یزدان سیف را به عنوان معاون وزير، رئيس هيئت مديره و مدیرعامل جديد شرکت مادر تخصصي بازرگانی دولتی ایران تعیین کرد.
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان فارس، دوه های آموزشی كاربردی، ترويجی توليد و تكثير بذور گندم در داراب و شيراز برگزار شد.