اخبار

مهندس آیت جمالی: كشاورزان استان جهت دریافت نهاده های كشاورزی به كارگزاران مجاز شركت خدمات حمایتی كشاورزی مراجعه نمایند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شركت خدمات حمایتی كشاورزی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان؛
جناب آقای مهندس كشاورز معاون محترم وزير جهاد كشاورزی و جناب آقای مهندس يزدان سيف مدير عامل محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی اهداف امروز شركت و سياستهای كلان وزارت جهاد كشاورزی را تبيين نمودند...
بنابر گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقی،
صورتجلسه نهمین نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی و هشتمین نشست اتاق فکر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان يزد،
روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان گزارش داد،