اخبار

زمان: 30 آبان الی 3 آذر ماه 1396- مکان: بوستان گفتگو، تهران
مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از توزیع 2 هزار و 356 تن بذرگندم اصلاح شده در بین کشاورزان گندمکار این استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستا؛
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان خبر داد:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان؛
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان البرز، در راستای اقدامات انجام شده برای تامین و افزایش تولید داخلی حبوبات در کشور،
 مهندس مسعود میرزایی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری: