تاریخچه

 

تاریخچه:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با پیشینه چند دهه فعالیت در حوزه تامین نهاده های کشاورزی، به استناد مصــوبه شــمـاره 2196-971/ت189ه مورخ 19/4/1373 هیات وزیران و از ادغام شرکت های (پخش کود شیمیایی و تولید سم) و (تولید، تهیه بذر و نهال) تشکیل گردید و طبق وظایف قانونی عهده دار تهیه، تولید و توزیع نهاده های اصلی و مهم کشاورزی کشور است. بدیهی است که امروزه، کشاورزی پایدار بدون این نهاده ها، فاقد اعتبار اقتصادی است.

 

وظایف و اختیارات :

  1. تولید، تکثیر، تدارک، خرید، توزیع، فروش، حمل و نقل انواع کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی، بذر، نهال و ماشین آلات کشاورزی
  2. تحصیل نمایندگی از موسسات و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت به منظور اجرای وظایف و اهداف با رعایت مقررات مربوطه.
  3. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا خرید سهام شرکت ها به منظور پیشبرد اهداف شرکت .
  4. اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوطه.
  5. ایجاد مراکز خرید، بوجاری، بذرگیری، ضدعفونی، بسته بندی و نگهداری آن ها .
  6. کنترل مزارع تکثیری بذری با همکاری موسسات تحقیقاتی ذیربط .
  7. صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با رعایت مقررات مربوطه .
  8. انجام مطالعات کاربردی و بازرسی به منظور کنترل کیفی و توسعه تولید انواع کود و سموم دفع آفات نباتی.
  9. احداث و اداره امور کارگاه ها و کارخانجات و نیز ساخت و تهیه تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با کار و اهداف شرکت از جمله ساخت و فرموله کردن انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی .

 

همه ساله حجم مشخصی از نهاده های مورد تدارک مشمول یارانه با پیشنهاد وزارت متبوع و مصوبة شورای محترم اقتصاد به همراه نرخ فروش مصوب و یارانة تخصیصی به این شرکت ابلاغ و برهمان اساس نیز برنامه های اجرایی به منظور اقدام بر همان اساس تنظیم و به اجرا گذاشته می شود. بخش مهم دیگر فعالیت های شرکت، تامین و توزیع نهاده های غیریارانه یی است. به این ترتیب کل تدارک نهاده های کشاورزی در سال 96-97 به شرح زیر است:

·         انواع کودهای کشاورزی شامل اوره، فسفاته، پتاسه و سایر کودهای ریزمغذی، آلی و زیستی مورد نیاز کشاورزان در حدود بیش از 3 میلیون تن.

·         انواع بذور دانه های روغنی، گندم، جو و سایر بذور حدود 100 هزارتن.

·         انواع سموم علف کش و قارچ کش

 

تامین: شرکت بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز را از واحدهای مختلف پتروشیمی داخلی خریداری و به مقصد انبارهای توزیع، جهت تحویل به کارگزاران، حمل می نماید بخش دیگر از کود شیمیایی مورد نیاز کشور، با برگزاری مناقصات بین المللی و با حضور شرکت کنندگان (تأمین کنندگان) عمدتا خصوصی از داخل و خارج کشور تامین می گردد.

 

توزیع: شبکه توزیع شرکت متشکل از حدود 4500 کارگزار شرکت در بخش های خصوصی، تعاونی روستایی و تعاونی های تولید بوده که توزیع انواع نهاده های تأمین شده توسط شرکت و مـورد نیاز بهره برداران بخش اعم از زارعین و باغداران را به عهده دارند.

 

<<   محصولات  >>

 

کودهای یارانه یی:

1-     اوره

2-     سوپرفسفات تریپل

3-     سوپرفسفات ساده

4-     کلرورپتاسیم گرانوله

5-     کلرورپتاسیم پودری

6-      سولفات پتاسیم (پودری)

7-     سولفات پتاسیم (گرانوله)

 

کودهای غیریارانه یی:

1-     دی آمونیوم فسفات

2-     سولفات آمونیوم پودری

3-     سولفات آمونیوم گرانول

4-     گوگرد آلی گرانوله

5-     کمپوست آلی سلولزی

6-      سولفات روی

7-     سولفات آهن

8-     نیترات پتاسیم

9-     گوگرد بنتونیت دار

10- کلات آهن 6% پودری

11- کلات آهن 12% پودری

12- کلات روی 11% پودری

13- ماکرو جامد 20-20-20

14- ماکرو 1-15-8-15

15- آلی جامد 3-3-4

16-  آلی پلت جامدمرغی 2-2-2

17- سیلیکات پتاسیم

18- آلی جامد 76/2-0-2-5 (کلسیم)

19- آلی جامد 3-2-2-3 (گوگرد)

20- آلی جامد 5/1-2/0-5/1+گوگرد 5/5 + اسیدهیومیک 5/1

21- آلی مایع 7-4-4-4 (هیومیک)

22- میکروبی فسفاته

23-  بهبوددهنده رشد (ضدیخ گیاهی)

24- محرک شد

25- سولفات منیزیم

26-  تیوباسیلوس

 

 

سموم دفع آفات نباتی:

1-     دیازینون گرانول 10درصد

2-     کارتاپ گرانول 4 درصد (پادان)

3-     فیپرونیل گرانول 2/0 درصد (ریجنت)

4-     پروپارژیت 57 درصد (امایت) Ec

5-     دیازینون 60 درصد Ec

6-      روغن ولک

 

بذور:

1-     کلزا

2-     سویا

3-     آفتابگردان

4-     ذرت

5-     گندم

6-      جو

7-     برنج

8-     یونجه

9-     شبدر