مركز تحقيقات كاربردی نهاده‌های كشاورزی

مركز تحقيقات كاربردی نهاده‌های كشاورزی

 

« مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی » زیرمجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده که به لحاظ امکانات سخت افزار و نرم افزاری و متخصصان شیمی  شاغل در آن از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار می باشد.

این مرکز از سال 1376 فعالیت های علمی –  کاربردی خود را با اخذ مجوز « پژوهشی » از وزارت صنایع و معادن و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در رابطه با نهاده های کود و سموم نباتی ، شروع نموده است که در این راستا خدمات شایسته ای را توانسته در جهت ارتقاء کیفیت و نوآوری نهاده ها   ارائه دهد.

اهم اهداف مرکز تحقیقات :

 1. انجام آزمایشات کنترل کیفی انواع کودهای مختلف اعم از شیمیائی ، آلی زیستی، ساخت داخل و یا خارج
 2. انجام آزمایشات کنترل کیفی انواع سموم وآفتکش های نباتی اعم ازساخت داخل ویا خارج
 3. تحقیق وتولید دانش فنی (Knew-how ) انواع فرمولاسیون های جدید سموم و واگذاری آن به بخش صنایع تولیدی
 4. تحقیق وتولید دانش فنی (Knew-how) انواع کود و فرمولاسیون های کودی با هدف ارتقاء کیفیت صنعت تولید کود در کشور
 5. تحقیق وتجاری سازی تولید فرومون های جنسی حشرات با هدف تولید انبوه
 6. برقراری ارتباط با مراکز علمی وپژوهشی و دانشگاهها بمنظور اجرای طراح های مشترک در قالب تفاهمنامه هاوهمکاری های علمی
 7. انجام آزمایشات کنترل کیفی انواع بذور طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ویا سایر متقاضیان
 8. برگزاری کارگاههای علمی و آموزشی بمنظورارتقاء سطح دانش کارشناسان شاغل در صنایع سم و کود کشور

بخش های مختلف مرکز:

الف بخش سموم

1- گروه کنترل کیفی سموم:
 • آزمایشگاه کنترل کیفی سموم از امکانات وتجهیزات بسیار پیشرفته ای از نظر دستگاهی و همچنین از نظر نیروی انسانی متخصص خوبی برخوردار می باشد . انجام آنالیز سموم براساس آخرین دستورالعمل ها و متدهایFAO  و WHO انجام می گردد وآمادگی انجام  کنترل کیفی کلیه نمونه های سموم از سوی متقاضیان و تولید کنندگان را دارد .
2- گروه پژوهشی فرمولاسیون سموم:
 • هدف گروه در این واحد، انجام فرمولاسیون های جدید سموم مطرح شده در دنیا می باشدو تاکنون  فرمولاسیون انواع سموم را بفرم پایه آبی با حذف حلال های شیمیایی موفق به انجام آنها شده است.
 • همچنین این مرکز برای اولین بار موفق به احداث پایلوت فرمولاسیون سموم بفرم میکروکپسوله با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده است. این مرکز آمادگی دارد در زمینه ارائه دانش فنی فرمولاسیون انواع سموم و همچنین ارائه پروژه های تولید سموم مایع، پودری و ...  توأم با نظارت بر ساخت ادوات ونصب و راه اندازی خطوط را دارد .
3- گروه سنتز و تولید فرومون های جنسی حشرات:
 • هدف این گروه سنتزو تولید فرومون های جنسی حشرات در مقیاس انبوه می باشد  که تاکنون چندین نوع فرومون را به تعداد زیاد تولید ودر اختیار مصرف کنندگان قرارداده است.
 • آزمایشگاه فرومون مرکز تحقیقات از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاهی بسیار خوبی مانند : HPLC ،GCوGC-MS و... برخوردار می باشد . این بخش آمادگی انتقال دانش فنی وقبول سفارش برای ساخت فرومون ها را دارد.

ب  بخش کود

1- آزمایشگاه آنالیز و کنترل کیفی کود:
 • آزمايشگاه آنالیز و كنترل كيفي كود شامل آزمایشگاه کنترل کیفی کودهای شیمیائی وآزمایشگاه کنترل كودهاي آلی – زیستی می باشد.
 • این آزمایشگاه از امکانات دستگاهی وکارشناسان خبره ای برخوردار بوده و آزمایشات کنترل کیفی کود با استفاده از آخرین متدهای آنالیز انجام می گردد . ضمناً این بخش آمادگی انجام کنترل کیفیت کلیه کودهای فسفره ، پتاسه ، ازته ، انواع کودهای کلات شده با عناصر را دارد. همچنین واحد آزمایشگاه آنالیز کودهای باکتریائی فعال بوده که آمادگی آنالیز انجام آزمایشات کودهای باکتریائی را دارد و متقاضیان می توانند نمونه های تولیدی خود را جهت انجام آزمایشات مربوطه به این مرکز ارسال نمایند.

2- گروه تحقیقات و فرمولاسیون کودهای شیمیایی وآلی:

 • این گروه باتوجه به برخورداری از نیروی انسانی متخصص در زمینه فرمولاسیون انواع کودهای شیمیائی و یا ساخت انواع کود ، آمادگی دارد که دانش فنی  تولید انواع کودهای شیمیائی را از مرحله آزمایشگاهی تا مرحله تولید در اختیار متقاضیان صنعت کود قراردهد. همچنین می تواند در طراحی نظارت بر ساخت ادوات و تولید همکاری نماید.

ج -  گروه کنترل کیفی و تکنولوژی بذر

 • نظر به اهمیت بذر خوب و تأثیر آن در افزایش محصول ، این آزمایشگاه کلیه بذور طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی را از نظر تعیین رطوبت ، تعیین خلوص بذرو تعیین قوه نامیه بذر و عنداللزوم سایر موارد با دقت لازم کنترل می نماید. هدف از این کنترل ، شناسایی پیمانکاران   با تجربه تولید کننده بذرمی باشد.

 

«  مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  » آمادگی آنالیز کلیه نهاده های کشاورزی ( سم ، کود بذر ) را دارد.

متقاضیان می توانند به دفتر مرکز تحقیقات به آدرس: کرج جاده محمد شهر - قبل از ریل راه آهن- مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی مراجعه نمایند و باشماره های 32737171 و 32752086- 026 تماس حاصل نمایند.