رزومه مديران

رزومه آقای حميد رسولی ، مدیرعامل و عضو هيئت مديره 

رزومه آقای شمس الله ملازاده ،عضو هیئت مدیره و معاون فنی و امور توليدی

- رزومه آقای علی علیزاده ، عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی

رزومه آقای عليرضا خالقی ، مشاور معاونت در امور بازرگانی

رزومه آقای احمد محجوب ،مشاورمدیرعامل

- رزومه آقای حسین زمانی مشاور بازرگانی و مجری طرح بذور و دانه‌های روغنی

- رزومه آقای محمود خون زر ، ذیحساب و مدیر امورمالی

- رزومه آقای سید امید وظیفه دان ، سرپرست مدیریت امور اداری  

رزومه آقای عبداستار امیدی ،سرپرست  امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی 

رزومه آقای محمدرضا نجارنياركی ، مدير امور توليد كود و سم

رزومه آقای رسول فلاح ، مدیر حراست

رزومه آقای جواد رضايی ، مدیر بازرگانی داخلی

رزومه آقای سهراب حسینی ، سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل

- رزومه آقای  علی اکبر ندرلو،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 

- رزومه آقای علی اصغر سلیمی،مدیر مرکز مطالعات تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی 

- رزومه آقای علی راه انجام ،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

- رزومه آقای

- رزومه آقای

- رزومه آقای

- رزومه آقای

- رزومه آقای