رزومه مديران

رزومه آقای حميد رسولی ، مدیرعامل و عضو هيئت مديره 

- رزومه آقای تورج منصوری ،عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی و پشتیبانی

رزومه آقای شمس الله ملازاده ،عضو هیئت مدیره و معاون فنی و امور توليدی

رزومه آقای علی علیزاده ، عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی

- رزومه آقای علی آقا بازوند ، مشاور مدیرعامل و مسئول هماهنگیامور استانها

رزومه آقای عليرضا خالقی ، مشاور معاونت در امور بازرگانی

رزومه آقای احمد محجوب ،مشاورمدیرعامل

- رزومه آقای فیروز هرمزی ،مدیر توزیع ،حمل و نگهداری

- رزومه آقای حسین زمانی مشاور بازرگانی و مجری طرح بذور و دانه‌های روغنی

- رزومه آقای محمود خون زر ، ذیحساب و مدیر امورمالی

- رزومه آقای سید امید وظیفه دان ، سرپرست مدیریت امور اداری  

رزومه آقای عبداستار امیدی ،سرپرست مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی 

رزومه آقای محمدرضا نجارنياركی ، مدير امور توليد كود و سم

- رزومه آقای علی مسعودی فر ،  مدیرامور تولید بذرونهال

- رزومه آقای غلامرضا طریقت خوب ،سرپرست مدیریت حسایرسی وبازرسی

رزومه آقای رسول فلاح ، مدیر حراست

رزومه آقای جواد رضايی ، مدیر بازرگانی داخلی

- رزومه آقای فتاح شعبانی ، مدیر بازاریابی وفروش

- رزومه آقای سیّد سعید ایزدی ، سرپرست مدیریت طرح وبرنامه

- رزومه آقای جعفر مسجدي ، سرپرست مديریت بازرگاني خارجي 

- رزومه خانم سهیلا  فیضی ، دبیرکمیسیون معاملات

رزومه آقای سهراب حسینی ، سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل

- رزومه آقای مجید مجیدزاده،رئیس اداره نظارت و ارزشیابی

- رزومه آقای  علی اکبر ندرلو،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 

- رزومه آقای علی اصغر سلیمی،مدیر مرکز مطالعات تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی 

_ رزومه آقای فرزام پور رمضان مدیر مجتمع شیمیایی آبیک

- رزومه آقای علی راه انجام ،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران