مدیران ستادی در یک نگاه

حمید رسولی عضو هیئت مدیره ومدیرعامل

تورج منصوری 

عضو هیئت مدیره و معاون اداری ، مالی و پشتیبانی

شمس الله ملاز اده

عضو هیئت مدیره و معاون امور تولیدی و فنی

علی علیزاده

عضو هیئت مدیره ومعاون امور بازرگانی

سیّد امید وظیفه دان

سرپرست مدیریت امور اداری

محمدرضا نجارنیارکی

مدیر امور کود وسم

فتاح شعبانی

مدیر بازاریابی و فروش

علی آقا بازوند

مشاور مدیر عامل

و مدیرهماهنگی امور استان ها

محمود خون زر

ذی حساب ومدیر امورمالی

علی مسعودی فر

مدیر امور تولید بذر ونهال

جواد رضایی

مشاور معاونت بازرگانی 

سیّد سعید ایزدی

سرپرست مدیریت طرح وبرنامه

       
 
 

فیروز هرمزی

مدیر توزیع، حمل ونگهداری

جعفر مسجدی

 مدیر بازرگانی خارجی

رسول فلاح

سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی و مدیرحراست

 
 

 عبدالستار امیدی

مدیرماشین آلات و ادوات کشاورزی

علیرضا خالقی

مشاور معاونت بازرگانی

       غلامرضا طریقت خوب                        مدیر حسابرسی وبازرسی

     
     

رضا صفری علی آبادی

مدیر حقوقی و دعاوی

     
     

سهیلا فیضی

دبیرکمیسیون معاملات

     

     

حسین زمانی

مدیرروابط عمومی واموربین الملل

     
     

مجیدمجیدزاده

رئیس اداره ارزشیابی

     
     

علی اصغر سلیمی

مدیرمرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی نهادهای کشاورزی