مدیران ستادی در یک نگاه

حمید رسولی عضو هیئت مدیره ومدیرعامل

تورج منصوری 

عضو هیئت مدیره و معاون اداری ، مالی و پشتیبانی

شمس الله ملاز اده

عضو هیئت مدیره و معاون امور تولیدی و فنی

علی علیزاده

عضو هیئت مدیره ومعاون امور بازرگانی

سیّد امید وظیفه دان

سرپرست مدیریت امور اداری

محمدرضا نجارنیارکی

مدیر امور کود وسم

فتاح شعبانی

مدیر بازاریابی و فروش

علی آقا بازوند

مشاور مدیر عامل

و مدیرهماهنگی امور استان ها

محمود خون زر

ذی حساب ومدیر امورمالی

علی مسعودی فر

مدیر امور تولید بذر ونهال

جواد رضایی

مشاور معاونت بازرگانی 

سیّد سعید ایزدی

مدیربرنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

       
 
 

فیروز هرمزی

مدیر توزیع، حمل ونگهداری

جعفر مسجدی

 مدیر بازرگانی خارجی

رسول فلاح

سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی و مدیرحراست

 
 

 عبدالستار امیدی

مدیرماشین آلات و ادوات کشاورزی

علیرضا خالقی

مشاور معاونت بازرگانی

       غلامرضا طریقت خوب                        مدیر حسابرسی وبازرسی

     
     

رضا صفری علی آبادی

مدیر حقوقی و دعاوی

     
     

سهیلا فیضی

دبیرکمیسیون معاملات

     

     

حسین زمانی

مدیرروابط عمومی واموربین الملل

     
     

مجیدمجیدزاده

رئیس اداره ارزشیابی

     
     

علی اصغر سلیمی

مدیرمرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی نهادهای کشاورزی