مدیران ستادی شرکت

جناب آقای مهندس حمیدرسولی
عضوهيئت مديره و مديرعامل
         جناب آقای علیرضا خالقی
                   مشاور معاونت بازرگانی
جناب آقای جواد رضایی
سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی
جناب آقای فتاح شعبانی
سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان
جناب آقای مجیدزاده
رئیس اداره ارزشیابی
جناب آقای محمدرضا نجار نیارکی
مدیر امور تولید کود و سم
جناب آقای فیروز هرمزی
مدیر امور توزیع، حمل و نگهداری

                                جناب آقای سیّد امید وظیفه دان

                       سرپرست مدیریت امور اداری

جناب آقای جعفر مسجدی

سرپرست مدیریت بازرگانی خارجی

       جناب آقای سیّد سعید ایزدی        

سرپرست مدیریت طرح وبرنامه

 

جناب آقای علی بازوند
مشاور مدیرعامل در امور استانها
 
جناب آقای سهراب حسینی
سرپرست مدیریت روابط عمومی وامور بین الملل

 

جناب آقای غلامرضا طریقت
مدیر حسابرسی و بازرسی
جناب آقای محمود خون‌زر
ذیحساب و مدیر امور مالی
جناب آقای علی‌اصغر سلیمی
مدير مركز تحقيقات كاربردی نهاده های كشاورزی
جناب آقای رضا صفری
مدیر امور حقوقی و قراردادها
جناب آقای رسول فلاح
مدیر حراست
جناب آقای علی مسعودی‌فر
مدیر امور تولید بذر و نهال
جناب آقای حسین زمانی

مشاور معاونت بازرگانی

ومجری طرح بذور ودانه های روغنی