مدیران ستادی

 

فردین شورج
قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی
 
جناب آقای فردین شورج
عضو هیات مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی
 
جناب آقای تورج منصوری
معاون امور فنی و تولیدی
 
جناب آقای شمس‌ا... ملازاده
مشاور معاونت در امور بازرگانی
 
جناب آقای علیرضا خالقی
 
 
جناب آقای عباس ارشدی
مدیر بازرگانی داخلی
 
جناب آقای جواد رضایی
 
 
جناب آقای حسین زمانی
سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان
 
جناب آقای فتاح شعبانی
 
   
جناب آقای سیدحجت طباطبایی
رئیس اداره ارزشیابی
 
جناب آقای مجیدزاده
مدیر امور تولید کود و سم
 
جناب آقای محمدرضا نجار نیارکی

مهدی هوشمند

 

 
جناب آقای مهدی هوشمند
رئیس هیات مدیره
 
جناب آقای عباس کشاورز
 
 
جناب آقای حمید رسولی
مشاور مدیرعامل در امور استانها
 
جناب آقای علی بازوند
مدیر حسابرسی و بازرسی
 
جناب آقای غلامرضا طریقت
ذیحساب و مدیر امور مالی
 
جناب آقای محمود خون‌زر
 
 
جناب آقای زرافروز
مدير مركز تحقيقات كاربردی نهاده های كشاورزی
 
جناب آقای علی‌اصغر سلیمی
مدیر امور حقوقی و قراردادها
 
جناب آقای رضا صفری
مدیر حراست
 
جناب آقای رسول فلاح
مدیر امور تولید بذر و نهال
 
جناب آقای علی مسعودی‌فر
مدیر امور توزیع، حمل و نگهداری
 
جناب آقای فیروز هرمزی