مدیران ستادی در یک نگاه

حمید رسولی عضو هیئت مدیره ومدیرعامل

تورج منصوری 

عضو هیئت مدیره و معاون اداری ، مالی و پشتیبانی

شمس الله ملاز اده

عضو هیئت مدیره و معاون امور تولیدی و فنی

علی علیزاده

عضو هیئت مدیره ومعاون امور بازرگانی

سیّد امید وظیفه دان

سرپرست مدیریت امور اداری

محمدرضا نجارنیارکی

مدیر امور کود وسم

فتاح شعبانی

مدیر بازاریابی و فروش

علی آقا بازوند

مشاور مدیر عامل

و مدیرهماهنگی امور استان ها

محمود خون زر

ذی حساب ومدیر امورمالی

علی مسعودی فر

مدیر امور تولید بذر ونهال

جواد رضایی

مدیر بازرگانی داخلی

سیّد سعید ایزدی

سرپرست مدیریت طرح وبرنامه

       
 
 

فیروز هرمزی

مدیر توزیع، حمل ونگهداری

جعفر مسجدی

سرپرست مدیریت بازرگانی خارجی

رسول فلاح

مدیرحراست

 
 

 عبدالستار امیدی

سرپرست مدیریت ماشین آلات

و اداوت کشاورزی

علیرضا خالقی

مشاور معاونت امور بازرگانی

       غلامرضا طریقت خوب                        مدیر حسابرسی وبازرسی

     
     

رضا صفری علی آبادی

مدیر حقوقی و دعاوی

     
     

سهیلا فیضی

دبیرکمیسیون معاملات

     
     

سهراب حسینی

مدیر روابط عمومی

و اموربین الملل

     
     

مجیدمجیدزاده

رئیس اداره ارزشیابی

     
     

علی اصغر سلیمی

مدیرمرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی نهادهای کشاورزی