مدیران ستادی شرکت

جناب آقای مهندس حمیدرسولی
عضوهيئت مديره و مديرعامل
         جناب آقای علیرضا خالقی
                   مشاور معاونت بازرگانی
جناب آقای جواد رضایی
مدیر بازرگانی داخلی
جناب آقای فتاح شعبانی
سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان
جناب آقای مجیدزاده
رئیس اداره ارزشیابی
جناب آقای محمدرضا نجار نیارکی
مدیر امور تولید کود و سم
جناب آقای فیروز هرمزی
مدیر امور توزیع، حمل و نگهداری

                                جناب آقای سیّد امید وظیفه دان

                      سرپرست مدیریت امور اداری

       جناب آقای سیّد سعید ایزدی        

سرپرست مدیریت طرح وبرنامه

سرکارخانم سهیلا فیضی

دبیرکمیسیون معاملات  

 

                                سهراب حسينی

             سرپرست روابط عمومی و امور بين الملل                                                                                                          

جناب آقای علی بازوند
مشاور مدیرعامل در امور استانها

                جناب آقای جعفر مسجدی

                    سرپرست مدیریت بازرگانی خارجی

جناب آقای غلامرضا طریقت

مدیر حسابرسی و بازرسی
جناب آقای محمود خون‌زر
ذیحساب و مدیر امور مالی
جناب آقای علی‌اصغر سلیمی
مدير مركز تحقيقات كاربردی نهاده های كشاورزی
جناب آقای رضا صفری
مدیر امور حقوقی و قراردادها
جناب آقای رسول فلاح
مدیر حراست
جناب آقای علی مسعودی‌فر
مدیر امور تولید بذر و نهال
                            جناب آقای حسین زمانی

                          مشاور معاونت بازرگانی

                   ومجری طرح بذور ودانه های روغنی