کود بیولوژیک تریکور ان جی

کود بیولوژیک تریکور ان جی

تعداد بازدید : 587

 

تا

1397/11/16

نام کود:زیستی جامد ( تریکور ان جی)

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  فن آوری زیستی طبیعت گرا(Bioran)

بسته بندی :قوطی 100گرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 163،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده