کود بیولوژیک فسفاته به رشد

کود بیولوژیک فسفاته به رشد

تعداد بازدید : 416

کود بیولوژیک فسفاته به رشدبا برچسب جدید

 

نام کود:زیستی مایع ( فسفاته به رشد)

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  فن آوری زیستی طبیعت گرا(Bioran)

بسته بندی  یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 189،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده