کود بیولوژیک (بایوفارم1)ویژه زراعت

کود بیولوژیک (بایوفارم1)ویژه زراعت

تعداد بازدید : 340

.

نام کود:کود بیولوژیک (بایوفارم1)ویژه زراعت

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  فن آوری زیستی طبیعت گرا(Bioran)

بسته بندی : یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 189،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده