کود پروبیو 96

کود پروبیو 96

تعداد بازدید : 487

.

نام کود:زیستی مایع ( پروبیو بایوران 96 )

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  فن آوری زیستی طبیعت گرا(Bioran)

بسته بندی : یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 189،000

هزینه حمل:  بعهده فروشنده