کود سولفات آهن 19%

کود سولفات آهن 19%

تعداد بازدید : 524

 

 

نام کود:سولفات آهن 19%

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: حیدراسماعیلی 

بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده  واحد به ریال: 10،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده