کود هامون رشد بیست (جامد، 20-20-20 +ریزمغذی)

کود هامون رشد بیست (جامد، 20-20-20 +ریزمغذی)

تعداد بازدید : 347

.

نام کود:ماکرو جامد 20-20-20

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: هامون برگ 

بسته بندی :کیسه 20 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 47،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده