کود میکروبی فسفاته(واحد تولیدی حسین محمدی)

کود میکروبی فسفاته(واحد تولیدی حسین محمدی)

تعداد بازدید : 490

.

تا

1397/10/23

نام کود:

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: حسین محمدی

بسته بندی :کیسه25  کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 180،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده