کود آلی پلت مرغی 2-2-2(کاسپین کودگلستان)

کود آلی پلت مرغی 2-2-2(کاسپین کودگلستان)

تعداد بازدید : 565

نام کود: آلی پلت مرغی 2-2-2

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کاسپین کود گلستان

بسته بندی :کیسه25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:  6،200

هزینه حمل :بعهده فروشنده