کودآلی جامد(واحد تولیدی غلامحسین رفعتی )

کودآلی جامد(واحد تولیدی غلامحسین رفعتی )

تعداد بازدید : 272

نام کود: آلی جامد

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: غلامحسین رفعتی 

بسته بندی :کیسه  25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:،8،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده