کود اسیدهیومیک مایع (کشتکار سروین آسیا)

کود اسیدهیومیک مایع (کشتکار سروین آسیا)

تعداد بازدید : 397

نام کود: اسیدهیومیک مایع

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: کشتکار سروین آسیا

بسته بندی :کیسه 1و4و13و26لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:،142،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده