کود نیترات پتاسیم(واحد تولیدی نوروز سمیعی)

کود نیترات پتاسیم(واحد تولیدی نوروز سمیعی)

تعداد بازدید : 432

نام کود: نیترات پتاسیم

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: نوروز سمیعی

بسته بندی: کیسه1و5و10و25 کیلوگرم

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:،65،500

هزینه حمل :بعهده فروشنده