کودسولفات آمونيم پودری (پتروشیمی ارومیه)

کودسولفات آمونيم پودری (پتروشیمی ارومیه)

تعداد بازدید : 380

نام کود: سولفات آمونيم پودری

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:   پتروشیمی ارومیه

بسته بندی :کیسه 50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:،9،900

هزینه حمل :بعهده فروشنده