کودماکرو جامد36-12-12(دهیاران بخش ذالیان)

کودماکرو جامد36-12-12(دهیاران بخش ذالیان)

تعداد بازدید : 259

نام کود:  ماکرو جامد36-12-12

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: دهیاران بخش ذالیان

بسته بندی :کیسه  25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده  :495،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده