کودماکرو جامد20-20-20 (دهیاران بخش ذالیان)

کودماکرو جامد20-20-20 (دهیاران بخش ذالیان)

تعداد بازدید : 337

نام کود:  ماکرو جامد20-20-20

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: دهیاران بخش ذالیان

بسته بندی :کیسه  20کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده  :475،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده