بذر آفتابگردان

بذر آفتابگردان

تعداد بازدید : 577

بذر آفتابگردان رقم لاکومکا

نیاز کمتر به آبیاری، مقاومت خوب به تنش‌های محیطی، امکان کشت زودهنگام، امکان کشت تابستانه، هزینه پائین تولید بذر آفتابگردان، نیاز کمتر به سم‌پاشی و وجود هیبریدهای زودرس و پر محصول از مزایای بذر آفتابگردان 

.