کود مایع گوگرد «دوپینیکس»(بسپاردانش سبز)

کود مایع گوگرد «دوپینیکس»(بسپاردانش سبز)

تعداد بازدید : 1140

نام کود:  دوپینیکس گوگرد مایع

نام لاتین کود:DUPINIX

شرکت تولید کننده: دانش بنیان بسپاردانش سبز

بسته بندی :یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 154500

هزینه حمل :بعهده فروشنده