کود سوپرفسفات تریپل - شرکت

کود سوپرفسفات تریپل - شرکت

تعداد بازدید : 1066

 

 

نام کود:سوپر فسفات تریپل

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه  50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به کیلو/ ریال: 26383

هزینه حمل :بعهده فروشنده