کود مخلوط شیمیایی جامد 1-15-8-15

کود مخلوط شیمیایی جامد 1-15-8-15

تعداد بازدید : 616

 

 

نام کود:مخلوط شیمیایی جامد1-15-8-15

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: شهاب شیمی ساوه

بسته بندی :  کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 15،500

هزینه حمل :بعهده فروشنده