کود گوگرد آلی بنتونیت دار75%-کیمیا اکسیر

کود گوگرد آلی بنتونیت دار75%-کیمیا اکسیر

تعداد بازدید : 509

نام کود:گوگرد آلی بنتونیت دار75%

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کیمیا اکسیر شرق

بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 9،900

هزینه حمل :بعهده فروشنده