کود اوره - شرکت

کود اوره - شرکت

تعداد بازدید : 1516

 

 

 

نام کود: اوره

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت هر کیلو فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 8393

هزینه حمل :بعهده فروشنده