کود سولفات آمونیوم گرانوله(پتروشیمی ارومیه)

کود سولفات آمونیوم گرانوله(پتروشیمی ارومیه)

تعداد بازدید : 1170

.

نام کود: سولفات آمونيم گرانوله

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: پتروشیمی ارومیه

بسته بندی :کیسه  50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:،9،950

هزینه حمل :بعهده فروشنده