کود سولفات آهن19% - مجتمع جهان زرکاوان کرمانشاه

کود سولفات آهن19% - مجتمع جهان زرکاوان کرمانشاه

تعداد بازدید : 466

.

نام کود:کود سولفات آهن 19%

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:   مجتمع جهان زرکاوان کرمانشاه

بسته بندی :کیسه  25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 10،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده