کشت مستقیم حبوبات کار با نام برکت مدل BSK-7 (شانه ای )

کشت مستقیم حبوبات کار با نام برکت مدل BSK-7 (شانه ای )

تعداد بازدید : 806

شرکت سازه کشت کاوه بوکان