کشت مستقیم حبوبات کار با نام برکت مدل BSK-7 (زنجیری )

کشت مستقیم حبوبات کار با نام برکت مدل BSK-7 (زنجیری )

تعداد بازدید : 793

شرکت سازه کشت کاوه بوکان