کودکار، بذرکار کشت مستقیم مدل آسکه«دیم»2200

کودکار، بذرکار کشت مستقیم مدل آسکه«دیم»2200

تعداد بازدید : 713

شرکت سازه کشت کاوه بوکان