کمبینات مکانیکی 15 و 17 و 19 و 24 ردیفه با گیربکس 4 سرعته و تک سرعته

کمبینات مکانیکی 15 و 17 و 19 و 24 ردیفه با گیربکس 4 سرعته و تک سرعته

تعداد بازدید : 612

 کمبینات مکانیکی 15 و 17 و 19 و 24 ردیفه با گیربکس 4 سرعته و تک سرعته

ماشین زراعت همدان