کود گوگرد آلی گرانوله(25-30-1-1-1)کیمیا اکسیر

کود گوگرد آلی گرانوله(25-30-1-1-1)کیمیا اکسیر

تعداد بازدید : 453

نام کود:آلی گوگردی گرانوله(25-30-1-1-1)

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کیمیا اکسیر شرق

بسته بندی :کیسه های(25-50) کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 7،300

هزینه حمل :بعهده فروشنده