کود بهبود دهنده رشد مایع(ضدیخ گیاهی)شرکت سینکو

کود بهبود دهنده رشد مایع(ضدیخ گیاهی)شرکت سینکو

تعداد بازدید : 492

نام کود:کودبهبوددهنده رشدمایع( ضد یخ گیاهی )

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  شرکت سینکو

بسته بندی: یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 362،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده