کودمخلوط شیمیایی(سیلیکات پتاسیم)

کودمخلوط شیمیایی(سیلیکات پتاسیم)

تعداد بازدید : 312

نام کود:مخلوط شیمیایی ( سیلیکات پتاسیم)

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  بهسان نوپامنطقه ازاد بندر انزلی

بسته بندی :قوطی کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:120،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده