کود آلی جامد غنی شده-شرکت اندیشمندان خدمات ازاد

کود آلی جامد غنی شده-شرکت اندیشمندان خدمات ازاد

تعداد بازدید : 361

نام کود:کود آلی جامد غنی شده

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  شرکت اندیشمندان خدمات ازاد

بسته بندی :کیسه 20 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 7،500

هزینه حمل :بعهده فروشنده