کود مخلوط شیمیایی مایع (مخصوص زعفران)

کود مخلوط شیمیایی مایع (مخصوص زعفران)

تعداد بازدید : 374

 

 

نام کود:مخلوط شیمیایی مایع (مخصوص زعفران)

نام لاتین کود:کودنیترو فسفول ال اس  (NPK(12-10-8

شرکت تولید کننده:کیا سبز آشیان کوشا

بسته بندی یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:217،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده