کود ماکروی جامد36-12-12

کود ماکروی جامد36-12-12

تعداد بازدید : 393

 

 

نام کود:کود ماکروی جامد36-12-12

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:فراکودسبز  

بسته بندی :کیسه 10 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 

هزینه حمل :بعهده فروشنده